Voor wie
Wij richten ons op behandelingen in de specialistische GGZ.
Dit betekent dat u last heeft van dieperliggende patronen of van allerlei verschillende klachten, die mogelijk met elkaar in verband staan.


Voorbeelden van problemen waar psychotherapie zich op kan richten, zijn:

    - overspoeling door gevoelens van somberheid, woede, angst en/of verdriet
    - niets meer voelen of te veel geremd zijn in het toelaten van gevoelens
    - moeite hebben een eigen koers in het leven uit te zetten, of vragen hebben op het gebied van zingeving
    - terugkerende problemen ervaren in contact met andere mensen (bijvoorbeeld uw partner, collega's, vrienden, ouders)
    - spanningen ervaren in het lichaam (bijvoorbeeld pijn of vermoeidheid), of juist moeite hebben uw lichaam te voelen
    - terugkerende herinneringen aan traumatische gebeurtenissen, bijvoorbeeld in combinatie met onrust, alertheid, angst of vermijding
    - patronen ervaren waar u steeds opnieuw tegen aan loopt en die u nu eens goed onder ogen wilt zien om te kijken of het anders kan

 
Uit het intakegesprek wordt duidelijk wat er bij u speelt en hoe hieraan gewerkt kan worden in de therapie.


Voor wie niet
Als er sprake is van ernstige verslaving, ernstige persoonlijkheidsproblematiek of suïcidaliteit,
dan is behandeling binnen een GGZ-instelling met crisisdienst meer passend.