Psychotherapie met vergoeding door zorgverzekeraar
Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.
De rekening voor de therapie wordt pas uitgeschreven aan het einde van een diagnose-behandelcombinatie (DBC). Dat is aan het eind van een behandeling als deze korter duurt dan een jaar, of aan het einde van een DBC-jaar. Afhankelijk van de hoeveelheid opgetelde behandel- en overheadminuten valt de DBC in een bepaalde prijscategorie.
Wij hanteren de maximale tarieven per diagnose, deze zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Wij hebben geen contracten met verzekeraars. Dit betekent dat u de rekening thuis gestuurd krijgt en zelf bij uw ziektekostenverzekering declareert.
Afhankelijk van de polisvoorwaarden zal 60%, 80%, of zelfs 100% worden vergoed. Het eventueel resterende percentage dient u dus zelf te betalen.
Houd er rekening mee dat het zelf te betalen bedrag na een jaar aanzienlijk kan zijn. Het is verstandig om vooraf aan uw zorgverzekeraar te vragen hoeveel procent van de rekening vergoed wordt.


Eigen bijdrage
Houd u er rekening mee dat de wettelijk verplichte eigen bijdrage van minimaal € 385,- per jaar wordt aangesproken als u bij ons onder behandeling komt.


Niet-vergoede diagnoses
Een enkele diagnose valt niet onder vergoede zorg. In dat geval geldt dat u de behandeling zelf moet betalen. Hiervoor geldt het zogenoemde OZP-tarief dat voor 2019 door de NZa is vastgesteld op € 105,25 per sessie.


Zelf betalen
Mocht u zonder tussenkomst van een zorgverzekeraar in therapie willen, dan heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig en betaalt u de kosten zelf. Wij rekenen hiervoor een bedrag van €100,-  per zitting.


Afzeggen van afspraken
Als u een afspraak meer dan 24 uur van tevoren afzegt, brengen wij geen kosten in rekening. Meldt u zich minder dan 24 uur van tevoren af, of komt u de afspraak niet na, dan wordt € 50,- in rekening gebracht. Wij kunnen helaas geen rekening houden met de reden van de te late afmelding. Uw zorgverzekeraar vergoedt een niet nagekomen afspraak niet.